Agro Skatt

Brukeropplevelser, Systemutvikling

AgroSkatt er en modul i økonomisystemet Agro Økonomi. Kjerneoppgaven i dette systemet er å gjennomføre åroppgjør for selvstendig næringsdrivende, samdrifter og aksjeselaksp. Opplysninger fra regnskap, prefill fra Altinn og informasjon fra tidligere års oppgaver gir deg full kontroll over utfyllingen og en god oversikt.

Les mer