HMS-Easy

HMS-Easy

HMS-Easy er et enkelt verktøy for administrasjon av alle HMS-relaterte dokuenter. Brukeren legger inn de generelle oppslynignene sentralt, og så flettes alle disse opplysningene inn i et felles pdf-dokument.

Vi har også satt opp en nettside for produktet.